In het Bedrijvenplatform Duurzaamheid Soest hebben bedrijven uit Soest en Soesterberg elkaar gevonden. Ondernemers met een gedeelde zorg voor de toekomst. Bedrijven ondernemen om geld te verdienen. Maar binnen het Bedrijven Platform Duurzaamheid ontmoeten bedrijven elkaar, die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Nu, als het gaat om zorg voor hun werknemers. Maar ook later, als het gaat om wat ze achterlaten voor volgende generaties. Voor bedrijven van het Bedrijven Platform Duurzaamheid is duurzaamheid geld verdienen met aandacht voor mensen en het milieu.

screenshot back to the roots

Het filmpje “Back to the roots(6 minuten) laat zien dat duurzaam ondernemen eigenlijk niets anders is dan “fatsoenlijk ondernemen”. Ook voor het Midden en Klein Bedrijf is veel mogelijk bij een normale bedrijfsvoering.

Samenwerken aan duurzaamheid

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid heeft geen leden. Het is een netwerkorganisatie van en voor bedrijven in Soest. Binnen het netwerk worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt kennis van buiten naar binnen gehaald en wordt samengewerkt aan duurzaamheid. Bedrijven investeren zelf in duurzame maatregelen, maar helpen ook inwoners van Soest op weg met duurzaamheid. Zo hebben het burgerinitiatief Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid samen de Stichting Soest Duurzaam opgericht om de krachten te bundelen bij het werken aan een duurzaam Soest.  Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Soest, waarbij het Duurzaamheidsplan 2016-2020 het raamwerk is.

Adviseur van de gemeente

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid wordt financieel ondersteund door de gemeente Soest en adviseert de gemeente over duurzaamheid in relatie tot het Soester Bedrijfsleven. In de aanloop naar het Duurzaamheidsplan 2016-2020 is door Soester bedrijven een advies geschreven aan de gemeente. Daarin staan aanbevelingen voor de gemeente, maar het Bedrijven Platform Duurzaamheid heeft daarin ook de eigen ambities voor de komende jaren vastgelegd. Dat advies kunt u downloaden door te klikken op de afbeelding van het voorblad hiernaast.