Zonnepanelen, een interessante businesscase? 

Het aanbrengen van zonnepanelen is ook voor ondernemers zeer interessant. Zeker als ze de opgewekte stroom zelf benutten. Dat was het uitgangspunt van de lunchbijeenkomst van 31 oktober 2019. 

Tijdens de opening door Evert ten Kate, voorzitter van de St. Soest Duurzaam en coördinator van het Bedrijven Platform Duurzaamheid, bedankte hij het bedrijf De Ridder uit Soesterberg voor hun bereidheid mee te werken aan deze bijeenkomst door het geven van inzicht in hun businesscase. Het betreft hier hun nIeuwbouw aan de Centurionbaan in Soesterberg (dit jaar is opgeleverd) maar de case op zich is ook vergelijkbaar met die voor bestaande bouw.

Simon Bark van Bark Bouwbegeleiding aan het woord. Hij heeft namens De Ridder de gehele bouwbegeleiding en -coördinatie gedaan en zodoende ook inhoudelijk betrokken bij de keuze rond de zonnepanelen. Dit is echter niet het enige duurzaamheidsaspect aan het pand. Vanaf het begin was duidelijk dat De Ridder een energieneutraal pand moest krijgen. Naast een goede isolatie is er bijvoorbeeld. gekozen voor een luchtwarmtepomp voor de verwarming, de infiltratie van hemelwater en circulaire dakbedekking. Dit kwam niet zozeer voort uit idealisme maar uit een nuchtere businesscase. 

Subsidie en fiscale regelingen

Er is gebruik gemaakt van verschillende subsidie- en fiscale regelingen:

 • SDE: regeling voor nieuwbouw
 • MIA: milieu-investerings aftrek
 • EIA: energie-investerings aftrek

In theorie had men ook de daken van loodsen nog kunnen vol leggen met zonnepanelen. Hier is niet voor gekozen, omdat de constructie hierop aangepast zou moeten worden en men dan meer zou terugleveren, tegen een minimale vergoeding, waardoor de opbrengst beperkt zou zijn. Wellicht is dit later wel te overwegen als bijvoorbeeld meer van elektrische voertuigen gebruik gemaakt gaat worden en/of als er betere opslagmogelijkheden zijn. Per saldo was de investering ca. € 120.000, terwijl aan stroom € 12.000 wordt bespaard en er aan SDE subsidie ongeveer € 9.000 wordt ontvangen. Een globale terugverdientijd van 6 jaar dus.

Aansluitend gaat Mike Lubbersen van Eviax in op zijn werkwijze rond zonnepanelen. Hij heeft voor het pand van de Ridder de inlevering en installatie verzorgd. In zijn benadering van vragen rond zonnepanelen zijn de volgende zaken van belang:

 •  Is de aanvrager eigenaar van het pand of huurder? In geval van huur ontstaat er vaak een patstelling: de eigenaar investeert maar het voordeel van de besparing komt terecht bij de huurder. Met goed overleg is dit op zich oplosbaar, maar dat lukt niet altijd. Ook belangrijk: als de eigenaar van de zonnepanelen niet ook de eigenaar van het pand is, dan mag hij de zonnepanelen niet meenemen in de bepaling van zijn energielabel voor het pand!
 • De aanwezige netcapaciteit is niet altijd toereikend. Dus er is vroegtijdige afstemming met de netbeheerder nodig.
 • De doorlooptijd van een project ligt tussen de 3 en 24 maanden, i.v.m. diverse vergunningen, financiering etc. etc.
 • Verder is van belang of men grootverbruiker (SDE-subsidie) of kleinverbruiker (salderingsregeling) is.
 • Het is zaak tijdig met een deskundige naar een dergelijk project te kijken; het is geen kopen en klaar!

Tot slot van de bijeenkomst trekt Evert ten Kate de volgende conclusies:

 1. Er is geen uniforme oplossing, het gaat bijna altijd om maatwerk
 2. De Businesscase van de Ridder blijkt overduidelijk een erg interessante
 3. Bij bestaande bouw is het belangrijk te kijken naar een combinatie van onderhoud en de aanleg van zonnepanelen.
 4. Daarnaast is het zeker voor bestaande bouw van groot belang om te zorgen voor goede isolatie, Led verlichting etc.
 5. Als u niet weet waar te beginnen, laat dan een energiescan uit voeren; die geeft inzicht over waar de grootste kansen liggen.

 Na de presentaties was er een korte rondvraag en verder de gelegenheid om te netwerken.

Presentaties

Hier vindt u de presentaties:

Meer informatie

Voor € 100, exclusief btw zorgt het Bedrijven Platform Duurzaamheid voor een energielabel en energiescan voor bedrijven. Aanmelden kan HIER of via info@duurzamenbedrijvensoest.nl.