Lunchbijeenkomst ‘werkelijk energie besparen’

Op vrijdag 9 september 2016 kwamen bijna 40 ondernemers uit Soest en omstreken, naar restaurant “De Soester Duinen” voor een lunchbijeenkomst van de Soester Zakenkring en het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Thema: Werkelijk energie besparen. De teneur van de verhalen: Energie besparen moet. Een maatschappelijke opdracht, maar we zijn ook de vrijblijvendheid voorbij. De overheid gaat handhaven.

De aftrap op de bijeenkomst werd gegeven door Erik Wishaupt van ‘Forta Milieu’. Hij adviseert de Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht (RUD) hoe de handhaving van de bestaande milieuwetgeving beter kan worden aangepakt. Bedrijven moeten ook nu al maatregelen uitvoeren, die ze in vijf jaar kunnen terugverdienen. Maar die wetgeving is bij veruit de meeste bedrijven onbekend. Erik Wishaupt is voor de RUD bezig om daar verandering in aan te brengen. In zijn verhaal nam hij daarin de aanwezigen mee: Wat is de RUD? Waarom aandacht voor energie? Waarom aandacht voor besparing?  Hoe zit het met wet- en regelgeving. wie moet wat? Hoe werkt dat en wat betekent dat concreet voor bedrijven? De presentatie van Erik Wishaupt kunt u HIER bekijken.

De Soester Zakenkring en het Bedrijven Platform Duurzaamheid wilden de aanwezigen niet laten vertrekken zonder ze ook handvatten te geven om aan de slag te gaan met Energiebesparing. Daarom waren verschillende sprekers uitgenodigd, die lieten zien hoe investeren in energie besparen niet alleen maatschappelijk wat oplevert, maar ook in de portemonnee. 

Henk van Asch, voorzitter van het Bedrijven Platform Duurzaamheid presenteerde de ideeën voor een energiebesparingswedstrijd tussen Soester bedrijven. Die wordt momenteel voorbereid door het Bedrijven Platform Duurzaamheid en wil bedrijven in Soest handvatten geven om zonder investeringskosten tot 20% op hun energiegebruik te besparen. ‘Gewoon’ door bewust om te gaan met energie. Daarvoor krijgen ze dan tips aangereikt. Wie uiteindelijk wint krijgt ‘eeuwige roem’, maar vooral een lagere energierekening. Lees MEER

Theo Mostert van DenG Solar ging in zijn inleiding in op de kansen die zonnepanelen bieden voor bedrijven. DenG Solar heeft daar veel ervaring mee, maar Theo Mostert ging in zijn bijdrage vooral in op hoe zonnepanelen passen in het plaatje van energiebesparing. Met zonnepanelen bespaar je immers geen energie, maar wek je duurzame energie op. Zonnepanelen zorgen er echter voor dat de energierekening omlaag gaat en dus ook de uitstoot van CO2. En met de subsidieregeling SDE+, waarin dit jaar maar liefst 9 miljard Euro wordt geïnvesteerd en volgend jaar nog eens 8 miljard, wordt het ook voor bedrijven interessant om in panelen te investeren. DenG Solar wil daar graag over adviseren. De presentatie van Theo Mostert vindt u HIER.

Toon Stappers van YellowBee gaf aan dat het tijd wordt dat verlichting niet langer de sluitpost van de begroting moet zijn. Door de snelle ontwikkelingen met LED verlichting is er geld te verdienen met de juiste verlichting. Ja, door zeer substantieel te besparen op energie, maar dat niet alleen. Door de lichteigenschappen van LED verlichting is het ook mogelijk om in de sfeer van marketing winst te boeken met de juiste verlichting. Door producten op de juiste manier ‘uit te lichten’ is een stijging van de omzet mogelijk, zo wijst onderzoek uit. Het moeilijk uitroeibare verhaal dat :LED verlichting lelijk is, is echt volledig achterhaald. De presentatie van Toon Stappers vindt u HIER.

trias-energeticaEvert ten Kate van de Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest gaf de aanwezige bedrijven mee dat energiebeleid een kwestie is van de goede stappen op het goede moment. De trias energetica zegt dat je energie moet besparen voordat je begint aan duurzame energieproductie. En gebruik de de energie, die je dan nog nodig hebt zo efficiënt mogelijk. Bovendien: het beste moment om energiebesparende maatregelen te nemen, is als u toe bent aan een vervanging, onderhoud of verbouwing. Daarvoor is een totaalplan nodig. Laat u daarbij goed adviseren.

De presentatie van Evert ten Kate vindt u HIER.

logo-soester-zakenkring-50

BPD-logo Transparant 50