Lunchbijeenkomst ‘Verduurzamen van bedrijfs onroerend goed’

Op dinsdag 15 mei organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid in de Molenaarskamer van ‘De Windhond’ zijn eerste lunchbijeenkomst van 2018. Kern van de bijeenkomst was de regelgeving rond de energieprestaties voor Bedrijfs Onroerend Goed. Door een voordracht van Koen Hooft  werden de aanwezigen geïnformeerd over Energielabels en het uitvoeren van Energiescans. Belangrijk was tenslotte het aanbod vanuit het Bedrijven Platform Duurzaamheid voor het laten uitvoeren van een energiescan. Na de presentaties was er een korte rondvraag en verder de gelegenheid om te netwerken.

Na een kort welkom en enkele mededelingen nam Evert ten Kate de ruim 20 aanwezigen mee in de huidige regelgeving rond Bedrijfs Onroerend Goed. Dit deed hij aan de hand van een presentatiedie is gehouden door RVO op een seminar van de Rabobank Amersfoort-Eemland over dit onderwerp. De huidige regelgevinghoudt in dat met ingang van 1 januari 2023 alle kantoren dienen te voldoen aan minimaal het energielabel C. Sommige banken eisen bij (her)financiering van kantoren al eerder dat moet worden voldaan aan deze eis. Een groot deel van de panden voldoet hier nog niet aan. Sterker nog, vaak weet men nog niet eens welk energielabel op het betreffende pand van toepassing is. Alle reden tot het nemen van maatregelen!

Vervolgens ging Koen Hooft, directeur van de APK voor Vastgoed in Soest, met zijn presentatie in op de mogelijkheden om via een scan het huidige Energielabel van een pand vast te stellen. Zijn bedrijf voert zo’n scan uit via het Vastgoedteam, een onderdeel dat hiervoor speciaal is opgezet. Vervolgens kunnen aanbevelingen worden gedaan voor maatregelen die nodig zijn om aan label C te voldoen en om verder energie te besparen.

Als afsluiting informeert Evert ten Kate de aanwezigen over het aanbod van het Bedrijven Platform Duurzaamheid (BPD) om voor de eerste 10 aanmelders zo’n APK voor Vastgoed scan voor bedrijfsgebouwen in Soest te laten uitvoeren voor slechts €100 excl. BTW. Normaal zijn de kosten voor zo’n advies €500 excl BTW. Na deze 10 scans zal het BPD zich beraden hoe de regeling kan worden gecontinueerd. Duidelijk is wel dat dat niet voor dit lage bedrag kan blijven gebeuren. Dit moet gezien worden als het startschot voor dergelijke scans om bedrijven te helpen in de energietransitie.

Meer informatie over de het aanbod van het BPD leest u HIER. Energiescans kunnen worden aangevraagd via het Energieloket: https://energieloket-soest.nl/energiescan-voor-bedrijven/ en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

  • De presentatie van Evert ten Kate vindt u HIER.
  • De presentatie van Koen Hooft vindt u HIER.