Duurzaam? Gewoon doen.

Een beetje uitdagen. Dat kon in de goede sfeer, die heerste tijdens de ontmoeting tussen ondernemers en ‘de’ gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Marcel Adriani, raadsleden van de meeste politieke partijen en ambtenaren. in totaal waren ruim 40 mensen ingegaan op de uitnodiging van het Bedrijven Platform Duurzaamheid

Uitdagen, dat ligt wethouder Adriani wel. En dus heette hij de aanwezigen welkom met een verhaal over ‘Energielandschappen’. Daar laat de gemeente momenteel onderzoek naar doen. De gemeente Soest wil een veel groter deel van zijn eigen energiebehoefte zelf opwekken. 4,5 Terra joule is de doelstelling. Daarvoor zullen mogelijk ook wat heilige huisjes moeten sneuvelen. Heel voorzichtig kwamen alvast de windmolens even langs. Daarover is de discussie al begonnen nog voordat er concrete plannen zijn…

Maar de wethouder werd ook zelf uitgedaagd. Met het nieuwe duurzaamheidsplan gaan de ambities verder dan wat mooie projecten. De gemeente wil ‘duurzame meters maken’, maar iedere spreker (v/m) had wel een paar vraagtekens bij de ‘structurele’ aandacht voor duurzaamheid. Vooral regelgeving en gemeentelijk aanbesteding waren stenen des aanstoots. De wethouder kon dus de bijeenkomst verlaten met in zijn rugzak (opnieuw) een aantal mooie duurzaamheidsverhalen. Maar ook met een opdracht om ruimte te maken.

Na de wethouder kreeg Carla Richmond van Korlaar Recycling Soest het woord. “Wees zuinig op wat we hebben en gun vooral een ander wat”. Duurzame woorden uit 1957 van Gijs Korlaar, de oprichter van Korlaar Soest. Wouter en Carla traden in zijn voetsporen, ook wat betreft duurzaamheid. Recycling is op zichzelf al een kwestie van duurzaam ondernemen. Er worden grondstoffen en energie bespaard en de CO2 uitstoot wordt beperkt. Maar daar blijft het niet bij. Ook in de bedrijfsvoering ziet Korlaar toe op duurzaamheid. Menselijke maat, veiligheid voor het personeel, zuinig met energie. Verder hecht Korlaar veel waarde aan transparantie. Metaal is geld waard en dus krijgen mensen en bedrijven die metalen komen brengen te zien en uitbetaald wat hun spullen waard zijn.

Tenslotte presenteerde Carla het project VIC: Verzamelen In Clubverband. Bewustwording onder jongeren als het gaat om de restwaarde van oud ijzer en metalen gaat lukken als de sponsorbijdrage door henzelf bij elkaar gespaard kan worden; Thuis meehelpen met het opruimen van de schuur (of die van de buurvrouw / opa en oma) en als beloning het oud ijzer en metaal mee mogen nemen naar de club; Korlaar Recycling brengt een container en haalt die weer op als deze vol is. De club ontvangt het geld dat het opgehaalde oude ijzer en metaal waard is. Duurzaam sponsoren, goed voor meer dan alleen ’t milieu! Klik HIER voor de presentatie van Carla Richmond.

Marieke Roskam mocht het duurzaamheidsverhaal vertellen van vakantiepark Duynparc Soest. “Eigenlijk is mijn vader de drijvende kracht achter het duurzame verhaal van ons park. Maar hij kon vandaag niet aanwezig zijn, dus nu mag ik het doen.” Marieke vertelde het verhaal aan de hand van kaartjes. En één voor één kwamen de duurzaamheidsmaatregelen langs, die waren gerealiseerd of, met een schuin oog naar de gemeente, liggen te wachten. Dat laatste betrof het aardwarmteproject, dat zo innovatief was, dat het aanbiedende bedrijf failliet ging en de ambtelijke molens erop stuk liepen. Maar de hele infrastructuur ligt klaar, dus…

LED verlichting op het terrein, zonnepanelen op de daken van de vakantiewoningen, zonnecollectoren op de publieke douches, een innovatief energiebeheersysteem in de huisjes dat reageert op beweging van mensen en deuren en het gebruik van de bron op het terrein voor het doorspoelen van de toiletten. “Mijn vader was verbaasd dat deze maatregelen bijzonder waren. Hij vindt het gewoon. Zo was ik zelf heel verbaasd over de hoge hoge cijfers voor de gastvrijheid op het park. Dat is toch vanzelfsprekend?”

Eric Geskus van Focus-E vertelde de aanwezigen meer over trends rondom zonnepanelen. De ontwikkelingen in die branche gaan snel. Hij was destijds als pionier betrokken bij het project ‘Zonaanbidders’ dat de start vormde van het burgerinitiatief dat nu ‘Energie Actief Soest’ heet. Maar Focus-E ondersteunt nu met name bedrijven, die zonnepanelen op hun dak willen. 

Omdat de productie van duurzame energie (overdag) en de vraag (‘s avonds) niet perse parallel lopen wordt opslag steeds urgenter. Daarvoor worden zogenaamde powerwalls ontwikkeld. Er zijn ook al systemen, waarbij de accu van een elektrische auto in de avond gebruikt wordt als energieleverancier. Er gebeurt heel veel op dit gebied, onder andere door Tesla, maar het zit nog erg in de innovatieve fase.
Wat betreft de optimalisatie van de productie van zonnestroom is de trend dat dat steeds vaker gebeurt per paneel. Bij serieschakeling van zonnepanelen bepaalt het slechtst presterende paneel de opbrengst. Als ze parallel worden geschakeld, heeft ieder paneel op zich de beste opbrengst. De techniek om dat te ondersteunen wordt steeds beter en Focus-E zit in het hart van deze ontwikkelingen. Klik HIER voor de presentatie van Eric Geskus.

Michel Groenewegen sprak namens Stichting De Paardenkamp over de aandacht voor duurzaamheid. In het verhaal stonden maar liefst 5 ‘P’-s centraal. de zorg voor oude paarden is de kern van het werk van De Paardenkamp. Wat betreft People gaat het om aandacht voor sociale duurzaamheid en welzijn. Met aandacht voor het milieu en het agrarisch landschap geeft De Paardenkamp invulling aan de ‘P’ van Planet en bij Prosperity gaat het om aandacht voor continuïteit en is gekozen voor samenwerking met lokale ondernemers.  

De vijfde ‘P’ is die van Participatie. Daarvoor is bij de Paardenkamp via mooie projecten bijzondere aandacht. Het bezoekerscentrum is gratis toegankelijk en er is ruimte voor inzet van vrijwilligers, stagiaires en mensen met een handicap. De Paardenkamp betrekt mensen bij dieren en de natuur en laat de jeugd als ‘Paardenkamp Rangers’ spelend leren in de buitenlucht. Samen met de King Arthur groep wordt dagbesteding geboden aan mensen met dementie en via de projecten ‘Aanschuiven bij de boer’ en ‘Haak maar aan’ wordt aan mensen die dreigen te vereenzamen gezelligheid geboden.

“Duurzaam?… Gewoon Doen!” was de titel van de laatste dia van de presentatie. In zijn verhaal had Michel duidelijk gemaakt dat De Paardenkamp die stelling zeker waarmaakt. Klik HIER voor de presentatie van Michel Groenewegen.

De rij met sprekers werd afgesloten door Arie Lengkeek, die als bestuurslid van Stichting Soest Duurzaam naar eigen zeggen van Henk van Asch een verhaal moest houden over de voor 2017 geplande energiewedstrijd. Een wedstrijd, die bedrijven en instellingen wil uitdagen om zoveel mogelijk energie te besparen zonder investeringskosten. Gewoon door veranderingen in houding en gedrag. In zijn verhaal gaf Arie Lengkeek de context, waarbinnen de wedstrijd wordt georganiseerd. De gezamenlijke doelstellingen om de CO2 uitstoot fors terug te brengen, de afspraken die daarover in Parijs en in het Nationale Energieakkoord zijn gemaakt en de uitdagingen die daaruit voortvloeien.

Met tips en trucs en de belofte dat meedoen aan de wedstrijd gegarandeerd winst oplevert werd de aanwezigen iedere uitvlucht om niet mee te doen ontnomen. Binnenkort wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen en er wordt gerekend op een grote opkomst. Klik HIER voor de presentatie van Arie Lengkeek.