Dertig mensen waren donderdag 4 juli 2019 aanwezig bij de lunchbijeenkomst van het Bedrijven Platform Duurzaamheid (BPD) waar informatie werd gegeven over diverse mogelijkheden voor de financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Evert ten Kate van het Bedrijven Platform Duurzaamheid gaf aan dat het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zeker voor ondernemers, geen vrijblijvende zaak meer is. “Aan de ene kant liggen er verplichtingen, aan de andere kant weten we dat onze energievoorziening moet veranderen. De gemeente Soest wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is een gigantische opgave. Dat vraagt investeringen van u als ondernemer. Maar dat roept direct de vraag op hoe ga ik dat betalen?” Lees MEER