Lunchbijeenkomst Duurzame Energie: besparen moet!

Op vrijdag 17 juni 2016 organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid een lunchbijeenkomst bij Dorresteijn Cultuurtechniek op het Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. Op de agenda stond het thema ‘Duurzame Energie’. 28 bedrijven uit Soest  waren aanwezig. Verduurzaming van energiegebruik en energieproductie staan volop in de schijnwerpers. Ook voor bedrijven. Tijdens de bijeenkomst werd het onderwerp op verschillende manieren belicht.

Regelgeveing voor bedrijven: Jeannette Levels

Jeannette Levels van ingenieursbureau LBP|Sight nam de ontwikkeling van de energiewetgeving als startpunt van haar verhaal. Haar verhaal begon bij de afsluiting van het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ in september 2013. Meer dan 40 organisaties maakten daarin afspraken met de Nederlandse regering om werk te maken van verduurzaming van energiegebruik en –productie. Meer informatie over het Energieakkoord op http://www.energieakkoordser.nl/.

Sindsdien is er veel veranderd in de energiewetgeving. Voor bedrijven heeft dat belangrijke consequenties. Voor verschillende bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met ‘Erkende maatregelen Wet Milieubeheer’. Daarin is beschreven welke maatregelen in die bedrijfstakken genomen moeten worden. Zo is ieder bedrijf verplicht investeringen te doen, die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijActiviteitenbesluit en energiebesparing’.  Daarnaast is in het kader van het Energieakkoord ook afgesproken dat deze verplichtingen strenger zullen worden gehandhaafd. Daarbij zal ook worden gekeken naar de prestaties van bedrijven, gerelateerd aan het gemiddelde van de branche.

In haar verdere verhaal gaf Jeannette Levels inzicht in wat je als bedrijf kunt doen om bij te dragen aan energiebesparing. LBP|Sight voert in dat verband diverse projecten uit. Daarbij werken ze onder meer met een gebiedsaanpak, waarbij een scala aan maatregelen de insteek vormt van verduurzaming van bijvoorbeeld bedrijventerreinen. In haar verhaal ging Jeannette wat uitgebreider in op een zonne-energie project. LBP|Sight heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee een realistische inschatting kan worden gemaakt van de terugverdientijd van zonnepanelen. Daaruit blijkt dat zonne-energie voor grotere bedrijven zonder SDE subsidie erg moeilijk rendabel te maken is. Informatie over de SDE regeling vindt u HIER.

Nul op de meter: Herman Schotman

Herman Schotman is projectleider van de Eemland Alliantie. In de Eemland Alliantie werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg samen aan energiebesparing. VNG stimuleert vanuit het Energieakkoord inspanningen van samenwerkende gemeenten om energiebesparing tot stand te brengen. Op dit ogenblik is een subsidieregeling in de maak, die gemeenten en samenwerkende lokale bedrijven wil stimuleren om werk te maken van ‘Nul op de meter’ (NOM) concepten. In Amersfoort zijn inmiddels een tiental van zulke concepten ontwikkeld/in ontwikkeling. Maar ook in andere gemeenten kunnen bedrijven gezamenlijk zo’n concept vormgeven.

Herman Schotman gaf aan, dat de regeling nog in ontwerp is, maar tegelijkertijd moeten aanvragen voor subsidie al in augustus worden ingediend. Daarbij is al wel duidelijk, dat er wel een stevige basis moet zijn van samenwerking tussen gemeente en lokale bedrijven om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook is duidelijk dat de regeling zich richt op innovatie door koplopers. Omdat in Soest de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest zich op dit gebied onderscheidt, werd afgesproken dat er door deze Alliantie verder zal worden gesproken met Herman Schotman als de regeling duidelijk is.

Een gezamenlijk energiebesparingsaanbod: Evert ten Kate 

Namens de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest houdt Evert ten Kate een inleiding over waar de Alliantie nu staat. In een overzichtelijke presentatie staat dit op een rij. De Alliantie is vanaf 10 maart aan de slag en wil inwoners van Soest ontzorgen, die aan de slag willen met energiebesparing. In de Alliantie werken 9 bedrijven uit Soest en één uit de regio samen. Gezamenlijk kunnen ze het hele pakket aan energiebesparende maatregelen bieden. Meer informatie op http://energiezuinigsoest.nl/.

logo BPD 75Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid? Kijk dan ook eens verder rond op deze website van ondernemers, die vinden dat aandacht voor mensen en milieu hoort bij geld verdienen.

Energie Prestatie Keuring

Wilt u weten hoe u ‘scoort’ ten opzichte van soortgelijke bedijven? Doe dan de digitale ‘EPK doorlichting’ op http://epk.energiecentrum.nl/. EPK staat voor Energie Prestatie Keuring, en is een dienst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De EPK is een keuring en helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen en de resultaten. Meer informatie op http://www.rvo.nl/energie-prestatie-keuring.