Carla Richmond


Carla Richmond

 

“Korlaar Recycling Soest is een familiebedrijf. Een organisatie, waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is. Om te beginnen om wat we zijn: de laatste inzamelaar voor de smeltoven. Maar het gaat verder. We hebben de woorden van oprichter Gijs van Korlaar tot motto gemaakt: “Wees zuinig op wat we hebben en gun vooral een ander wat.” Daarmee is alles gezegd, vinden wij. Hoeveel mooier kun je ‘people, planet, profit & plezier’ naar de praktijk vertalen? Duurzaamheid lijkt een ingewikkeld begrip. Maar wat ons betreft is het vooral een kwestie van doen.”

 

“Recycling is op zichzelf al een kwestie van duurzaam ondernemen. Door secundaire grondstoffen te smelten wordt energieverbruik bespaard en CO2 uitstoot met tot wel 70% beperkt. Maar daar blijft het niet bij. Ook in de bedrijfsvoering is aandacht voor duurzaamheid. Een open houding naar buiten, veiligheid voor het personeel, zuinig met energie. Dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de genen van het bedrijf zit, blijkt ook uit de MVO jaarverslagen, die Korlaar uitbracht. De aandacht voor duurzaamheid leverde Korlaar Recycling Soest het certificaat MVO Prestatieladder Trede 3 op en werd beloond met het ‘Erkend Duurzaam’ certificaat van de Metaal Recycling Federatie.”

Vanuit de eigen betrokkenheid bij duurzaamheid ziet Korlaar Recycling ook nog een ‘educatieve’ rol. Daarvoor werd het project ‘Verzamelen In Clubverband’ (VIC) bedacht. In plaats van ‘simpele’ sponsoring is een project bedacht, dat geld verdienen koppelt aan bewustwording onder jongeren. De sponsorbijdrage kan door (jonge) clubleden bij elkaar worden gespaard door thuis mee te helpen met het opruimen van de schuur (of die van de buurvrouw of opa en oma). Als beloning kunnen ze dan het oud ijzer en metaal meenemen naar de club, waar Korlaar Recycling een container neerzet en weer ophaalt als deze vol is. De club ontvangt het geld dat het opgehaalde oude ijzer en metaal waard is. Duurzaam sponsoren via de restwaarde van oud ijzer en metalen. Goed voor het milieu, voor de club en voor de trots van de jongeren zelf.

Meer informatie  http://www.korlaarrecycling.nl/