Mike Lubbersen


“Dit bedrijfspand is het directe resultaat van mijn persoonlijke ambities op het gebied van duurzaamheid. Een jaar of zes geleden kwam ik tot de conclusie dat er echt wat moet gebeuren als we de aarde op een fatsoenlijke manier willen doorgeven aan volgende generaties. En dan moet je daar wat mee doen. We zaten in de bekabelingstechniek voor gebouwen, en hebben er toen voor gekozen om ons aanbod met zonnepanelen uit te breiden. Maar we willen en kunnen meer. De afgelopen twee jaar hebben steeds meer bedrijven en overheden het verduurzamen van energiegebruik hoog op agenda gezet. Maar hoe ze dat moeten aanpakken, dat is nogal een uitdaging. Op dat punt kunnen wij, juist ook door onze eigen ervaringen, andere partijen helpen bij het realiseren van hun doelen en ze op die manier ontzorgen.”


“Adel verplicht. Daarom wilden we een bedrijfspand, dat werd gebouwd vanuit de vraag: hoe ver kunnen we komen op weg naar energieneutraliteit met nu beschikbare kennis en installaties. Daarvoor was het nodig om er zelf flink in te duiken. Ik moest echt shoppen bij diverse innovatieve aanbieders. En behoorlijk vasthoudend zijn! Maar samen met experts op verschillende vakgebieden is het gelukt. Daarbij is ook de positionering van het gebouw meegenomen, in verband met warmtetoetreding. En nu staat er een gebouw, dat zelfs energie produceert. Het kan dus, maar het is helaas nog lang niet de norm.”

“Als je ambitieus bent op het gebied van duurzaamheid, dan is het ook belangrijk om je verhaal te vertellen. Daarom waren we in maart 2017 graag gastheer van het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Tijdens een lunchbijeenkomst hebben we aan zo’n 40 Soester ondernemers ons verhaal kunnen doen en ons bedrijfspand kunnen laten zien. Het leidde in ieder geval tot veel positieve reacties. En we hopen van harte, dat het ondernemers ook aan het denken zet en aanzet tot actie. Als ze daarbij willen meeprofiteren van de lessen die wij hebben geleerd: de deur staat altijd open.”

Meer informatie: https://eviax.nl/.