Duurzaamheidslunch bij DenG Solar

Op 16 maart organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid de eerste duurzaamheidslunch van 2017. Er was gekozen voor een bedrijfsbezoek bij DenG Solar dat eind vorig jaar verhuisde van Amersfoort naar Soesterberg. Een bijzondere verhuizing omdat ze een energiezuinig pand op Isselt inruilden voor een energie producerend pand op de Centurionbaan in Soesterberg. Hoofdmoot van de bijeenkomst was het verhaal van Theo Mostert over relevante ontwikkelingen voor bedrijven m.b.t. zonne-energie. Zijn presentatie vindt u HIER. Maar er was meer.

Evert ten Kate, de nieuwe voorzitter van het bedrijven Platform Duurzaamheid stond stil bij het vertrek van Henk van Asch, de man die het BPD maakte tot wat het nu is. Een voorbeeld voor hoe bedrijven zelf het voortouw kunnen nemen bij duurzaamheid.  Een voorbeeld van een platform van bedrijven die meedenken en meedoen met het verduurzamen van de Soester samenleving. 

Daarna was het woord aan Cees Blankestijn. Een oude bekende en regelmatig bezoeker van lunchbijeenkomsten van het BPD. Cees werkt sinds kort bij het Energy Solutions Center (ESC) van de PON groep. Zijn verhaal gaf vooral een brede blik op wat er momenteel ‘in de markt’ gebeurt op het gebied van verduurzamen van het energiegebruik. Niet direct bedoeld om de aanwezigen te verleiden om in te stappen in de mogelijkheden die het ESC biedt, Voor de meeste Nederlandse bedrijven is dat aanbod namelijk (nog) niet ‘marktconform’. Dat heeft veel te maken met de dichtheid van het Nederlandse elektriciteitsnet, waardoor het opslaan van zelf geproduceerde energie niet echt urgent is. In andere delen van de wereld ligt dat anders. En Cees liet zien dat duurzame energieproductie daarin een steeds grotere rol speelt. Cees hield zijn verhaal in het Nederlands, maar zijn onderliggende presentatie is in het Engels. Die vindt u HIER.

Voordat de aanwezigen het pand verder konden bezichtigen, interviewde Arie Lengkeek, BPD stuurgroeplid,  Mike Lubbersen van Eviax. Mike is de eigenaar van het pand aan de Centurionbaan en legde uit, dat het pand is gebouwd met als basisidee: hoe ver kunnen we komen met de beschikbare installaties van nu op het gebied van energieneutraliteit. Het leidde tot een gebouw dat zelfs energie produceert. Ook de positionering van het gebouw is meegenomen in verband met warmtetoetreding. Uit zijn betrokken betoog bleek dat Mike op het gebied van duurzaamheid de lat hoog legt, maar zich ook openstelt voor de expertise van anderen. Zo maakte hij dankbaar gebruik van de deskundigheid van DenG Solar. Dat is overigens geheel wederkerig, want hij benadrukte dat anderen ook ten allen tijde bij hem mogen aankloppen voor advies en meekijken. Een bevlogen verhaal, al met al.

Daarna was er dus gelegenheid het gebouw te bekijken. HIER vindt u daarvan een fotoverslag.