Stichting ‘De Windhond’

Stichting ‘De Windhond’

Stellingkorenmolen ‘De Windhond’

De stellingkorenmolen “De Windhond” in Soest is een uniek voorbeeld van een ‘onderneming’ met een geweldige duurzaamheidsuitstraling. Het beeld van de molen wordt dan ook terecht door diverse organisaties gebruikt om hun duurzaamheidsuitstraling te versterken. De stellingkorenmolen wil graag, waar het kan, die duurzaamheidsuitstraling verder helpen te versterken.

Meer informatie: http://www.windhond.nl/

Stellingkorenmolen ‘De Windhond’

De stellingkorenmolen “De Windhond” in Soest is een uniek voorbeeld van een ‘onderneming’ met een geweldige duurzaamheidsuitstraling. Het beeld van de molen wordt dan ook terecht door diverse organisaties gebruikt om hun duurzaamheidsuitstraling te versterken. De stellingkorenmolen wil graag, waar het kan, die duurzaamheidsuitstraling verder helpen te versterken.

Meer informatie: http://www.windhond.nl/

Planet

Met de kracht van de wind het graan malen tot meel. Een mooier voorbeeld van duurzaam energiegebruik is er nauwelijks. Momenteel wordt de benodigde energie voor zo’n 95% verkregen uit windenergie. Het doel is om ooit helemaal energieneutraal te worden. Dit vereist echter niet alleen extra financiële ondersteuning, maar ook politieke en maatschappelijke ondersteuning.

People

De Windhond is landschappelijk gezien een prachtig bouwwerk op De Eng. Het bestuur, de molenaars, de rondleiders en de mensen in de winkel, allen vrijwilligers, zetten zich wekelijks met veel plezier in om deze molen te promoten. Zij laten de bezoekers zien hoe al eeuwenlang meel wordt gemalen met windenergie. De duurzaamheid van dit proces wordt voor de toekomst sterk bepaald door de inzet van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.

Profit

Door de inzet van alle vrijwilligers, dankzij giften van sponsoren en donateurs, opbrengsten door de organisatie van diverse events en uit de verkoop van diverse meelproducten, worden de benodigde fondsen bijeen gebracht voor het in stand houden van de molen. De molen beschikt dus niet over vaste inkomsten en ook niet over subsidies, maar de instandhouding vergt wel forse vaste lasten voor onderhoud, verzekering, rioolrecht etc. Elk jaar zijn weer grote inspanningen nodig om de begroting rond te krijgen zodat in dit opzicht de duurzaamheid steeds wankel is.

Planet

Met de kracht van de wind het graan malen tot meel. Een mooier voorbeeld van duurzaam energiegebruik is er nauwelijks. Momenteel wordt de benodigde energie voor zo’n 95% verkregen uit windenergie. Het doel is om ooit helemaal energieneutraal te worden. Dit vereist echter niet alleen extra financiële ondersteuning, maar ook politieke en maatschappelijke ondersteuning.

People

De Windhond is landschappelijk gezien een prachtig bouwwerk op De Eng. Het bestuur, de molenaars, de rondleiders en de mensen in de winkel, allen vrijwilligers, zetten zich wekelijks met veel plezier in om deze molen te promoten. Zij laten de bezoekers zien hoe al eeuwenlang meel wordt gemalen met windenergie. De duurzaamheid van dit proces wordt voor de toekomst sterk bepaald door de inzet van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.

Profit

Door de inzet van alle vrijwilligers, dankzij giften van sponsoren en donateurs, opbrengsten door de organisatie van diverse events en uit de verkoop van diverse meelproducten, worden de benodigde fondsen bijeen gebracht voor het in stand houden van de molen. De molen beschikt dus niet over vaste inkomsten en ook niet over subsidies, maar de instandhouding vergt wel forse vaste lasten voor onderhoud, verzekering, rioolrecht etc. Elk jaar zijn weer grote inspanningen nodig om de begroting rond te krijgen zodat in dit opzicht de duurzaamheid steeds wankel is.