Michel Groenewegen

Michel Groenewegen

 

“Op De Paardenkamp hebben we  sinds de oprichting in 1962 aan 600 paarden een fijne oude dag geboden. Dat doen we in een omgeving, waar we zoveel mogelijk invulling geven aan duurzaamheid. Aandacht voor natuur zit opgesloten in ons werk. Bij het bewerken van onze landbouwgrond houden we rekening met het milieu, we staan financieel zoveel mogelijk op eigen benen via giften en we bieden aan inwoners van Soest een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.  Milieu, munten en mensen. Alles zit erin.”

 

“Op De Paardenkamp hebben we  sinds de oprichting in 1962 aan 600 paarden een fijne oude dag geboden. Dat doen we in een omgeving, waar we zoveel mogelijk invulling geven aan duurzaamheid. Aandacht voor natuur zit opgesloten in ons werk. Bij het bewerken van onze landbouwgrond houden we rekening met het milieu, we staan financieel zoveel mogelijk op eigen benen via giften en we bieden aan inwoners van Soest een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.  Milieu, munten en mensen. Alles zit erin.”

 

“Uiteindelijk draait het hier natuurlijk om de paarden. Daarvoor zijn we opgericht. We zijn dan ook erg trots dat we op zaterdag 17 december 2016 het “Keurmerk Paard en Welzijn’ kregen uitgereikt. Gepco van Bokhorst, bestuurslid van De Paardenkamp en dierenarts zei bij de uitreiking: ‘Het is mooi dat we met onze kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Een hulpmiddel als de 10 geboden en het keurmerk kunnen blijvend bijdragen aan verhoging van paardenwelzijn in Nederland.’ En omdat De Paardenkamp onmogelijk alle 40.000 oudere paarden in Nederland kan opvangen, stellen we onze kennis en ervaring actief beschikbaar voor al die andere paardeneigenaren.

 

“Uiteindelijk draait het hier natuurlijk om de paarden. Daarvoor zijn we opgericht. We zijn dan ook erg trots dat we op zaterdag 17 december 2016 het “Keurmerk Paard en Welzijn’ kregen uitgereikt. Gepco van Bokhorst, bestuurslid van De Paardenkamp en dierenarts zei bij de uitreiking: ‘Het is mooi dat we met onze kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Een hulpmiddel als de 10 geboden en het keurmerk kunnen blijvend bijdragen aan verhoging van paardenwelzijn in Nederland.’ En omdat De Paardenkamp onmogelijk alle 40.000 oudere paarden in Nederland kan opvangen, stellen we onze kennis en ervaring actief beschikbaar voor al die andere paardeneigenaren. “

“Bij de bedrijfsvoering doen we daarnaast veel aan sociale duurzaamheid. Bijvoorbeeld door mensen de kans te bieden om via stages, dagbesteding of als vrijwilliger met paarden te werken. Het kan door bij de inkoop samen te werken met lokale ondernemers en boeren. En het kan door via educatie en goed gastheerschap ruimte te bieden aan bezoekers. Daarbij bieden we ook ruimte aan mensen, die het moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij onze samenleving. Denk aan mensen met een handicap of met dementie. We vinden het mooi dat we ook voor hen iets kunnen betekenen!”

Meer informatie  https://www.paardenkamp.nl/

“Bij de bedrijfsvoering doen we daarnaast veel aan sociale duurzaamheid. Bijvoorbeeld door mensen de kans te bieden om via stages, dagbesteding of als vrijwilliger met paarden te werken. Het kan door bij de inkoop samen te werken met lokale ondernemers en boeren. En het kan door via educatie en goed gastheerschap ruimte te bieden aan bezoekers. Daarbij bieden we ook ruimte aan mensen, die het moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij onze samenleving. Denk aan mensen met een handicap of met dementie. We vinden het mooi dat we ook voor hen iets kunnen betekenen!”

Meer informatie  https://www.paardenkamp.nl/