Activiteiten

In het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest:BPD-logo Transparant 50

  • werken bedrijven aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering
  • werken bedrijven samen met gemeente en burgers aan duurzaamheid
  • wisselen bedrijven kennis uit in duurzaamheidslunches
  • geven bedrijven lezingen voor anderen
  • laten bedrijven zich door anderen informeren over kansen

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid is een platform van en voor bedrijven uit Soest en Soesterberg. Inhoudelijk gaat het over duurzaamheid, in de vorm staan ontmoeten en van elkaar leren centraal.

Werkplan en jaarverslagen

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid maakt ieder jaar een werkplan, waarin de activiteiten voor dat jaar zijn vastgelegd. Het werkplan voor 2016 kunt u hier downloaden. Over de afgelopen jaren zijn ook jaarverslagen beschikbaar,

Lunchbijeenkomstenlunchbijeenkomst StayOkay klein

Een belangrijke activiteit van het Bedrijven Platform Duurzaamheid zijn de jaarlijkse lunchbijeenkomsten. Daar ontmoeten Soester bedrijven elkaar en anderen om te werken aan duurzaamheid. Ieder jaar worden drie thematische bijeenkomsten georganiseerd. De laatste bijeenkomst is ieder jaar een ontmoeting met ‘de politiek’. Een aantal Soester bedrijven presenteert hun ‘duurzaamheidsverhaal’ aan de wethouder en aan raadsleden van politieke partijen.

Vierjarenplan: advies aan de gemeenteadvies BPD aan gemeente Soest

In 2014 schreef het Bedrijven Platform Duurzaamheid aanbeveloingen voor het Duurzaamheidsplan 2016-2020 aan de gemeente Soest. Zo’n 40 Soester bedrijven deden hieraan mee. In het aanbevelingen staan aandachtspunten voor de gemeente Soest, maar de bedrijven laten ook zien wat ze de komende jaren zelf willen bijdragen aan duurzaamheid. Het gaat inspanningen rondom de thema’s Energie, Afval en grondstoffen (circulaire economie), bewust en duurzaam inkopen en mobiliteit en brandstofgebruik. Door op de afbeelding hiernaast te klikken, kunt u het rapport als PDF downloaden.

Bedrijvenalliantie Energiezuinig SoestBAES_RGB transparant klein

Een bijzondere activiteit van het Bedrijven Platform Duurzaamheid was het faciliteren van de oprichting van de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest. Binnen het BPD wordt vooral gekeken naar wat bedrijven zelf aan duurzaamheid kunnen doen. Maar in gesprekken met burgerinitiatief Energie Actief Soest bleek dat zij aan de slag gingen met een energiebesparingscampagne onder inwoners van Soest. Een aanbod van Soester bedrijven op het gebied van energiebesparing paste daarin. Het BPD pakte de handschoen op en uiteindelijk vonden 9 Soester bedrijven en 1 bedrijf uit de regio elkaar in een gezamenlijk aanbod. Op 10 maart 2016 werd de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest opgericht. Daarmee was de rol van het Bedrijven Platform Duurzaamheid afgerond.