Lunchbijeenkomst ‘Energietransitie in Soest’

 

Op donderdag 19 april 2019 organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid, samen met de Soester Zakenkring bij Restaurant De Soester Duinen de eerste lunchbijeenkomst van 2019. Het thema: Energietransitie in Soest. De inhoud: wat betekent de energietransitie voor Soester ondernemers? Wethouder Nermina Kundiç, René van Holsteijn van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en Evert ten Kate namens het Bedrijvenplatform Duurzaamheid van Soest hielden de meer dan 70 aanwezigen voor wat er moet, wat er kan en welke kansen de transitie biedt voor ondernemers. Lees MEER.

Lunchbijeenkomst ‘Circulaire Economie’

Donderdag 1 november 2018 organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid in restaurant ‘De Soester Duinen’ de tweede lunchbijeenkomst van 2018. De bijeenkomst was georganiseerd rond het thema Circulaire Economie.

Ons huidige grondstoffengebruik is hoger dan dat er op natuurlijke wijze “aangroeit” Daarom is het goed te kijken hoe we dit kunnen beperken en hier verantwoorder mee om kunnen gaan. Lees MEER.

 

Lunchbijeenkomst ‘Verduurzamen bedrijfs onroerend goed’

 

Op dinsdag 15 mei organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid zijn eerste lunchbijeenkomst van 2018. Kern van de bijeenkomst was de regelgeving rond de energieprestaties voor Bedrijfs Onroerend Goed. Door een voordracht van Koen Hooft, directeur van APK voor Vastgoed in Soest,  werden de aanwezigen geïnformeerd over Energielabels en het uitvoeren van Energiescans.

Belangrijk was ook het aanbod vanuit het Bedrijven Platform Duurzaamheid voor het laten uitvoeren van een energiescan tegen een aangepast tarief van €100. De eerste tien bedrijven die inschrijven kunnen van dit aanbod profinteren. Na de presentaties was er een korte rondvraag en verder de gelegenheid om te netwerken. Lees MEER.

 

Lunchbijeenkomst ‘Energielandschappen’

 

Op donderdag 29 juni 2017 organiseerde het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest zijn tweede lunchbijeenkomst. Ruim 20 gasten, vooral afkomstig van Soester bedrijven, kwamen naar de bijeenkomst waar ‘Energielandschappen’ centraal stonden. De gemeente Soest wil in 2030 klimaatneutraal zijn en dan is er nog een hoop te doen. Om te beginnen: energie besparen. En dus was er aandacht voor de energiewedstrijd. Maar de gemeente wil ook 20% van de in Soest gebruikte energie in 2030 zelf produceren. Dat verhaal is samengevat onder de titel ‘Energielandschappen’ en stond in deze bijeenkomst centraal. Dat gebeurde in een passende omgeving, de Molenaarskamer van de bekende windmolen van Soest: de Windhond. Lees MEER.

Duurzaamheidslunch bij DenG Solar

Donderdag 16 maart bezochten bijna 40 gasten het gloednieuwe en energie neutrale bedrijfspand van DenG Solar en Eviax. Het was de eerste duurzaamheidslunch van het Bedrijven Platform Duurzaamheid in 2017 in de vorm van een ‘ouderwets’ bedrijfsbezoek. Aansluitend aan een informele lunch opende de nieuwe voorzitter van het Bedrijven Platform Duurzaamheid, Evert ten Kate, de bijeenkomst.

Daarna vertelde Cees Blankestijn over de ontwikkelingen bij PON dochter Energy Solutions Center. Zij bieden een totaalpakket van (duurzame) energieproductie en -opslag.

Theo Mostert vertelde over de verhuizing van DenG Solar naar het nieuwe pand, waarna belangstellenden mee konden met een rondleiding door het nieuwe pand.

Lees MEER

Meedenken over duurzame energieproductie

 

Soest, 8 maart. Op 6 maart organiseerde Natuur en Milieu Utrecht (NMU) voor de gemeente Soest een meedenkbijeenkomst over duurzame energieopwekking in de gemeente. Hoe kan 20% van het Soester energieverbruik worden opgewekt op eigen grondgebied? NMU had in kaart gebracht op welke manier deze doelstelling van het Duurzaamheidsplan 2016-2020 gehaald kan worden.

Meer dan 60 Soesters, waaronder flink wat vertegenwoordigers van Soester bedrijven, hadden de uitnodiging aangenomen om ideeën in te brengen. Die zullen in de NMU rapportage en later in de uitwerking van gemeentelijke plannen worden meegenomen. Duidelijk was: alles moet uit de kast om het doel te halen! Lees MEER.

Lunchbijeenkomst ‘In gesprek met de gemeente’

3 November 2016 was de jaarlijkse ‘duurzaamheidsontmoeting’ tussen Soester bedrijven en de gemeente Soest. Meer dan 40 mensen, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en politici gaven gehoor aan de uitnodiging van het Bedrijven Platform Duurzaamheid om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaam ondernemen.

“Duurzaam. Gewoon doen.” Met die tekst vatte Michel Groenewegen van Stichting De Paardenkamp de duurzaamheidsverhalen van Carla Richmond (Korlaar Soest), Marieke Roskam (Duynparc Soest), Eric Geskus (Focus-E) en van zichzelf in drie woorden samen. Hun verhalen waren stuk voor stuk prachtige voorbeelden van duurzaam ondernemen. Maar de sprekers benadrukten vooral dat duurzaamheid vanzelfsprekend thuis hoort in een moderne bedrijfsvoering.

In de verhalen werd de gemeente Soest ook uitgedaagd. Want ondanks een ambitieus duurzaamheidsplan voor de komende jaren staan in de praktijk regelgeving en aanbestedingen van de gemeente duurzaamheidsambities van ondernemers soms regelrecht in de weg. Lees MEER.

Lunchbijeenkomst ‘Werkelijk energie besparen’

Op vrijdag 9 september 2016 kwamen bijna 40 ondernemers uit Soest en omstreken, naar restaurant “De Soester Duinen” voor een lunchbijeenkomst van de Soester Zakenkring en het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Thema: Werkelijk energie besparen. 

Namens de Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht (RUD) gaf Erik Wishaupt inzicht in hoe de handhaving van de bestaande milieuwetgeving de komende tijd zal worden aangepakt. De boodschap: we zijn de vrijblijvendheid voorbij, energie besparen moet! Daarna gaven Soester ondernemers aan hoe dat kan. Henk van Asch van het Bedrijven Platform Duurzaamheid kondigde een energiebesparingswedstrijd aan tussen Soester bedrijven. Theo Mostert van DenG Solar vertelde over de mogelijkheden van zonnepanelen. Toon Stappers van YellowBee gaf aan hoe bij LED verlichting besparen en kwaliteit hand in hand gaan. Evert ten Kate van de Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest wees op de mogelijkheden om duurzaam te verbouwen. Lees MEER

Landelijke campagne energiebesparing

Om werkelijk energie te besparen worden de krachten steeds meer gebundeld. Zo start 17 oktober de landelijke campagne ‘Energie besparen doe je nu’. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ontwikkelt samen met VNG en enkele energieloketten de campagnewebsite. Op deze website krijgen lokale energieloketten een belangrijke rol. Woningeigenaren die aan de slag willen net energie besparen worden snel doorverwezen naar het gemeentelijk energieloket. Daar kunnen lokale bedrijven zich presenteren met hun producten en diensten. Inwoners van Soest weten de weg naar het Energieloket al goed te vinden. Maar Soester bedrijven kijken de kat tot nu toe vooral uit de boom. Nu, met deze landelijke campagne, wordt het tijd om u te laten zien. Dat kan heel simpel via het energieloket. HIER ziet u hoe dat werkt.

Subsidie voor Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest?

Op vrijdag 23 augustus gingen Evert ten Kate (Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest) en Gerrit Vledder (Energieloket Soest) naar het Centrum voor Duurzaam Renoveren in Amersfoort om een handtekening te zetten onder een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een ‘product-markt combinatie’ voor de gemeente Soest. Het idee achter deze ‘product-markt combinaties’ is dat ze woningeigenaren stapsgewijs op weg helpen naar een ‘nul op de meter’ woning.Namens de gemeente Soest was Johan Simon aanwezig.Het ging om een gezamenlijke aanvraag van de gemeenten van de Eemland Alliantie: de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg. Deze gemeenten werken samen aan energiebesparing. Daarbij is de inzet van lokale bedrijven een belangrijke factor.

Omdat in Soest bedrijven in de Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest (Bedrijvenalliantie) een gezamenlijk aanbod ontwikkelen voor inwoners van Soest zijn zij de aangewezen partij om in Soest. Daarbij zal worden samengewerkt met Raab Kärcher en ABM Belbouw, de ontwikkelaars van een product-markt combinatie voor MKB bedrijven. De deelnemers in de Bedrijvenalliantie zien mogelijkheden om met de subsidie de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren, en de communicatie te professionaliseren, Als de subsidie wordt toegezegd zal namelijk ook gebruik gemaakt kunnen worden van veel met name bij 033Energie uit Amersfoort. Op 10 november wordt duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd.

  • Meer weten over de Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest? Kijk HIER.
  • Belangstelling om lid te worden van de Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest? Neem contact op met Evert ten Kate, evert@denkaatbv.nl.