Hedwig Saam

Ton Fleuren

“Duurzaamheid…” Beide directeuren kijken een beetje moeilijk. Hedwig Saam is directeur van het Nationaal Militair Museum in Soest, Ton Fleuren is namens Heijmans verantwoordelijk voor de exploitatie en ondersteuning van de primaire processen  van dat museum. “Het is een containerbegrip geworden. Gaat het niet gewoon over continuïteit? En is een museum dan niet per definitie duurzaam, door de  verantwoordelijkheid die een museum heeft voor het behoud van cultureel erfgoed?  En is dan de uitdaging niet vooral om te zorgen voor continuïteit door een sluitende exploitatie. Als dat zo is, dan hebben wij een bijzonder duurzaamheidsverhaal te vertellen.” 

“Dit museumkwartier is op een heel vernieuwende manier tot stand gekomen. Projectontwikkelaars zijn uitgenodigd om op basis van duidelijk beschreven wensen een integraal voorstel te doen voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie. Het tot in detail uitgewerkte voorstel van Heijmans  werd gekozen. In een prachtig vormgegeven boekwerk met bijlage werd hun hele verhaal verteld. Het leidde tot afspraken waarin Heijmans de exploitatie voor 25 jaar op zich neemt. Een nieuw en leerzaam traject, dat slaagt door de schouders er samen onder te zetten.”

“Het blijkt een succesvolle onderneming, ook op het gebied van ecologische duurzaamheid. Immers, als je verantwoordelijk bent voor de exploitatie en natuurontwikkeling, dan zorg je er wel voor dat je je exploitatie zo efficiënt mogelijk inricht, zoals energiegebruik. Dus draait dit museum op bronnen, die we van 80 meter diepte omhoog halen. De twee gloednieuwe gasketels zijn inmiddels al overbodig , veel sneller dan verwacht. En daarbij liggen er op ons dak 3.100 zonnepanelen, die samen 1 MW aan elektriciteit opwekken. Uiteraard gebruiken we zoveel mogelijk LED verlichting en hebben we voor elkaar weten te krijgen dat we zaken doen bij lokale ondernemers. Gewoon, omdat dat loont in alle aspecten.”

Meer informatie  https://www.nmm.nl/