Rob Schram


Rob Schram

“Als inzamelaar van afval ben je eigenlijk steeds bezig met duurzaamheid. Want afval is zonde. Het moet minder en het kan ook minder. Dus zeggen we tegen mensen: afval is een grondstof. Maar adel verplicht. Als je een duurzaamheidsboodschap hebt aan anderen, dan moet je ook zelf aan de bak.”

“We zijn veel op de weg. Dus hebben we aandacht voor beperking van de CO2 uitstoot. We hebben bijvoorbeeld vier wagens op de weg die rijden op groen gas. In 2012 kregen we de Lean en Green Award: we gaan voor een reductie van 43% van de CO2 uitstoot in 2014. De teller staat nu al op 37%. Dat gaat dus lukken.”

“Als inzamelaar van afval ben je eigenlijk steeds bezig met duurzaamheid. Want afval is zonde. Het moet minder en het kan ook minder. Dus zeggen we tegen mensen: afval is een grondstof. Maar adel verplicht. Als je een duurzaamheidsboodschap hebt aan anderen, dan moet je ook zelf aan de bak.”

“We zijn veel op de weg. Dus hebben we aandacht voor beperking van de CO2 uitstoot. We hebben bijvoorbeeld vier wagens op de weg die rijden op groen gas. In 2012 kregen we de Lean en Green Award: we gaan voor een reductie van 43% van de CO2 uitstoot in 2014. De teller staat nu al op 37%. Dat gaat dus lukken.”


“We hebben het ISO 14001 certificaat. Dat klinkt als bureaucratie. Maar het betekent wel, dat ook de chauffeurs van onze vuilniswagens in staat moeten zijn om aan te geven wat ze bijdragen aan milieuzorg. Dat vraagt wat van de hele organisatie. Milieuzorg is onderdeel van de bedrijfsvoering.”

“RMN is een bijzonder bedrijf. We hoeven geen winst te maken. Dat is een extra stimulans om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus brengen we onder andere onze kennis naar scholen. Met een educatief programma helpen we (basis)scholen om afvalvrij te worden.”  

Meer informatie: http://www.rmn.nl/


“We hebben het ISO 14001 certificaat. Dat klinkt als bureaucratie. Maar het betekent wel, dat ook de chauffeurs van onze vuilniswagens in staat moeten zijn om aan te geven wat ze bijdragen aan milieuzorg. Dat vraagt wat van de hele organisatie. Milieuzorg is onderdeel van de bedrijfsvoering.”

“RMN is een bijzonder bedrijf. We hoeven geen winst te maken. Dat is een extra stimulans om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus brengen we onder andere onze kennis naar scholen. Met een educatief programma helpen we (basis)scholen om afvalvrij te worden.”  

Meer informatie: http://www.rmn.nl/