Olivier de Rooij


Olivier de Rooij

“Enige tijd geleden hebben we met de gemeente een actie gehad om mensen te stimuleren om hun auto bij één van de autowasserijen schoon te maken. Als je je auto op straat wast, bevat het afvalwater vuil, zoals remmenstof, olieresten en in de winter pekel (zout). De Boerenstreek en Overhees hebben een gescheiden rioleringssysteem. Daar wordt het waswater met vuil direct op het oppervlaktewater geloosd. In de andere wijken van Soest gaat dit over het riool naar de waterzuiveringsinstallaties. Die moeten meer energie stoppen in het zuiveren van het afvalwater wat uiteindelijk weer belastend is voor het milieu. Geen van beide moet je willen.”

“Enige tijd geleden hebben we met de gemeente een actie gehad om mensen te stimuleren om hun auto bij één van de autowasserijen schoon te maken. Als je je auto op straat wast, bevat het afvalwater vuil, zoals remmenstof, olieresten en in de winter pekel (zout). De Boerenstreek en Overhees hebben een gescheiden rioleringssysteem. Daar wordt het waswater met vuil direct op het oppervlaktewater geloosd. In de andere wijken van Soest gaat dit over het riool naar de waterzuiveringsinstallaties. Die moeten meer energie stoppen in het zuiveren van het afvalwater wat uiteindelijk weer belastend is voor het milieu. Geen van beide moet je willen.”

“Ik heb een bedrijf, dat veel water gebruikt: gemiddeld zo’n 500 liter per auto. Dan moet ik een voorbeeld zijn, dan moet ik nadenken over hoe ik daar verantwoord mee om kan gaan. Water is voor mij een grondstof waar ik zuinig mee omspring. We willen het optimaal benutten. Daarom hergebruiken wij het water van het wasproces om de volgende auto’s weer mee af te spoelen. Dit doen wij door middel van zogeheten bezinkputten. Deze systematiek word onder andere ook bij de waterzuiveringsinstallaties toegepast. Het vuile water wordt in een aantal stappen (via bezinkputten) schoon gemaakt en opnieuw gebruikt in de autowasserij. Het vervuilde slib, dat in de afzinkputten achterblijft wordt 1 keer per jaar afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.”

Meer informatie over Clean Look Carwash: http://www.cleanlooksoest.nl

“Ik heb een bedrijf, dat veel water gebruikt: gemiddeld zo’n 500 liter per auto. Dan moet ik een voorbeeld zijn, dan moet ik nadenken over hoe ik daar verantwoord mee om kan gaan. Water is voor mij een grondstof waar ik zuinig mee omspring. We willen het optimaal benutten. Daarom hergebruiken wij het water van het wasproces om de volgende auto’s weer mee af te spoelen. Dit doen wij door middel van zogeheten bezinkputten. Deze systematiek word onder andere ook bij de waterzuiveringsinstallaties toegepast. Het vuile water wordt in een aantal stappen (via bezinkputten) schoon gemaakt en opnieuw gebruikt in de autowasserij. Het vervuilde slib, dat in de afzinkputten achterblijft wordt 1 keer per jaar afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.”

Meer informatie over Clean Look Carwash: http://www.cleanlooksoest.nl

“Het is zaak om na te blijven denken. Voor mijn machines heb ik veel elektriciteit nodig. Zo’n 300.000 kWh per jaar. Dus ben ik gaan praten of zonnepanelen voor mij een optie zijn. Ik heb een groot dak. Daar kunnen zo’n 300 panelen op. Daarmee kan ik per jaar tussen de 180.000 en 200.000 kWh leveren. Dan stoot ik heel wat minder CO2 uit. Maar het moet wel betaalbaar zijn. Ik heb ondersteuning gezocht bij DenG Solar. Zij hielpen me met een SDE subsidieaanvraag. Daarmee werd het een haalbaar verhaal en dus liggen er nu 300 panelen op mijn dak.“ “Duurzaamheid, dat is voor mij vooral heel praktisch. Wat mij betreft is het niet zo belangrijk of inspanningen voortkomen uit idealisme of uit kostentechnische overwegingen. Vaak is het een combinatie. Toen we in 2012 ons bedrijf begonnen, sprak het voor mij vanzelf om LED verlichting te kiezen. Het is energiezuinig, dus goed voor het milieu. En de meerkosten verdien ik in twee jaar terug. Dus het is ook goed voor mijn portemonnee. Dan is het simpel. Maar we willen het komend jaar ook het BOVAG-Groen certificaat halen. Daarvoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is minder simpel en het levert niet direct geld op. Maar we doen het wel. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheidsgevoel.”

“Het is zaak om na te blijven denken. Voor mijn machines heb ik veel elektriciteit nodig. Zo’n 300.000 kWh per jaar. Dus ben ik gaan praten of zonnepanelen voor mij een optie zijn. Ik heb een groot dak. Daar kunnen zo’n 300 panelen op. Daarmee kan ik per jaar tussen de 180.000 en 200.000 kWh leveren. Dan stoot ik heel wat minder CO2 uit. Maar het moet wel betaalbaar zijn. Ik heb ondersteuning gezocht bij DenG Solar. Zij hielpen me met een SDE subsidieaanvraag. Daarmee werd het een haalbaar verhaal en dus liggen er nu 300 panelen op mijn dak.“ “Duurzaamheid, dat is voor mij vooral heel praktisch. Wat mij betreft is het niet zo belangrijk of inspanningen voortkomen uit idealisme of uit kostentechnische overwegingen. Vaak is het een combinatie. Toen we in 2012 ons bedrijf begonnen, sprak het voor mij vanzelf om LED verlichting te kiezen. Het is energiezuinig, dus goed voor het milieu. En de meerkosten verdien ik in twee jaar terug. Dus het is ook goed voor mijn portemonnee. Dan is het simpel. Maar we willen het komend jaar ook het BOVAG-Groen certificaat halen. Daarvoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is minder simpel en het levert niet direct geld op. Maar we doen het wel. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheidsgevoel.”